Něco málo o mně

Proč spolupracovat právě se mnou?

Protože…

jsem empatický

Téměř 20 let jsem pracoval v oblasti služeb, kde jsem se za ta léta naučil klientům naslouchat a zajistit pro ně vždy to nejlepší možné řešení. Rád pracuji s lidmi. Tahle práce mi nikdy nezevšední, protože se neustále setkávám s dalšími výzvami, jak věci udělat snazšími a lepšími. Ke každému přistupuji individuálně. Jedině tak můžeme společně tvořit s radostí.

jsem srozumitelný

Každý obor v sobě skrývá určitý druh odborného jazyka, kterému ne všichni rozumí a proto kladu velký důraz na to, aby klient vždy rozuměl tomu, co říkám. Nerad používám cizí slova, která možná zní “hustě” ale důležité je předejít případným nedorozuměním. 

jsem flexibilní

Snažím vždy přizpůsobit Vašim časovým možnostem. Na Vaše podněty reaguji hned jak mi situace dovolí a to i během víkendu. Většinu situací a podnětů můžeme společně vyřešit jednoduše telefonicky nebo emailem. Dáváte raději přednost osobnímu jednání? Potom se spolu můžeme domluvit schůzce.

Vše společně vyřešíme.

Přejete si nové webové stránky nebo změnit vzhled těch stávajících? Potřebujete poradit s reklamní kampaní nebo sociálními sítěmi? Chcete mít originální logo, vizitky, letáky, fotografie nebo videa?